×

Portfolio

Expertise en ervaring

Onze dienstverlening stoelt op de expertise en ervaring die wij hebben opgebouwd in de samenwerking met opdrachtgevers en klanten. Met welke vraag zijn zij bij ons terecht gekomen en hoe hebben wij hen geholpen?

Gezamenlijk optrekken in het netwerk

Gezamenlijk optrekken in het netwerk
LunaVia ondersteunt bij de bestuursoverleggen, de algemene ledenvergadering, onderhoudt de website en denkt mee de doelstelling van de vereniging te bereiken. Het netwerk van LunaVia wordt ingezet om deze doelstelling te bereiken. De financiële administratie loopt via Lunavia.
Lees meer

Door samenwerking het beste resultaat

Door samenwerking het beste resultaat
In oktober 2022 heeft LunaVia de tender gewonnen voor de ondersteuning van Stichting AiNed gedurende de implementatie van het door de Nederlandse AI Coalitie ontwikkelde AiNed programma. In de visie op de uitvoering van de opdracht draait het bij LunaVia om via samenwerking tot het beste resultaat te komen. Heldere taak- en rolbeschrijvingen op basis van gedeelde doelen, wederzijds respect voor rollen en expertise en heldere procesafspraken vormen hiervoor de basis. De gevraagde professionals hebben kennis van AI, publiek-private samenwerking én de organisatie. Met plezier werken we de komende jaren vanuit een partnership met Stichting AiNed.
Lees meer

Kunnen focussen op de noodzakelijke verbindingen

Kunnen focussen op de noodzakelijke verbindingen
LunaVia ondersteunt enerzijds financieel en administratief zodat de stichting loopt en de directeur zijn werk kan doen. Anderzijds zorgt LunaVia voor de inhoudelijke verbindingen en ondersteunt de privaat publieke samenwerkingen waar DINL naar op zoek is.
Lees meer

Een logische stap voor onze ambities

Een logische stap voor onze ambities
De stichting DIVD (Dutch Institute for Vulnarability Disclosure) heeft maatschappelijke en economische relevantie en is in 2019 opgericht. De stichting wil zich verder professionaliseren. Via het ECP-netwerk werd het contact gelegd met LunaVia. LunaVia ondersteunt inmiddels met het doorontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie; het verder uitbouwen van het DIVD-onderzoeksinstituut en het opzetten van de DIVD-Academy. ”het […]
Lees meer

Flexibiliteit en continuïteit in dienstverlening van groot belang

Flexibiliteit en continuïteit in dienstverlening van groot belang
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving. Een stichting als ECP is afhankelijk van deelnemersgelden en subsidies. Om steeds flexibel te kunnen schakelen als de opdrachten het vragen, […]
Lees meer

Samen de cyberweerbaarheid voor het onderwijs vergroten

Samen de cyberweerbaarheid voor het onderwijs vergroten
Vanuit de kennis en expertise binnen LunaVia hebben wij bij gedragen aan digitaliseringsvraagstukken bij MEVW. We hebben met de leden van MEVW gezorgd voor een succesvolle subsidieaanvraag bij het Digital Trust Center voor het vormen van een cyberweerbaarheidsnetwerk. In de uitvoering van dat project ondersteunden we met kennis, communicatie- en organisatie-kracht en zorgden we voor verbindingen met landelijke initiatieven die wij goed kennen. Voor dit project en voor MEVW als geheel verzorgden we beheer en onderhoud van de website. Voor de achterban van MEVW gaven we met een team van MEVW-leden vorm aan de doelstelling om de branche cyberweerbaarder te maken.
Lees meer

Iedereen mediawijs

Iedereen mediawijs
Voor de organisatie Netwerk Mediawijsheid begeleidt LunaVia een aantal collega's in hun loopbaan en regelt daarvoor de werkgeverzaken Tevens verbindt LunaVia netwerken tussen diverse klanten van Netwerk Mediawijsheid.
Lees meer

Bezoekadres:

Maanweg 174, 8e verdieping
2516AB Den Haag

Contactadres:

Maanweg 174
2516AB Den Haag
+31 (0)70 3024841
info@lunavia.nl

Uw keuze met betrekking tot cookies op deze site
We gebruiken enkel cookies voor anonieme statistieken en om uw cookie voorkeuren op te slaan. U kunt uw individuele cookie voorkeuren hier aanpassen.
  • Essentiële cookies
  • Statistieken
Accepteren
Accepteer alleen essentiële cookies
Individuele cookie voorkeuren
Privacy voorkeuren Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt toestemming geven voor alle categorieën of meer informatie weergeven en bepaalde cookies selecteren.
Alles accepteren Voorkeuren opslaan & sluiten Terug
Essentiële cookies (1) Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
Statistieken (1) Statistiekencookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.